Forbedringer i Planlægning - Kommer snart!

Forbedringer i Planlægning - Kommer snart!

Opdateringen vil blive lanceret uge 23, men du kan se en snigpræmiere her:

Vi har givet planlægningsmodulet en overhaling med flere forskellige optimeringer samt en ny funktion, der er blevet efterspurgt længe.

Overblikket

Vi har lavet flere forbedringer på overblikket:

  • Minimere mængden af "spildplads" i overblikket, så du kan se flere medarbejdere og opgaver på skærmen inden du skal i gang med at scrolle. Dette har vi bl.a. gjort ved at gøre visningen af opgaver mindre, så der nu kun vises opgavenavn og label. Derudover er timeantallet per dag også blevet fjernet, så der nu kun vises timeantal per medarbejder for perioden.
  • Visning og markering af helligdage
  • Uplanlagte opgaver er blevet flyttet op til de andre knapper

Opret/rediger opgave

Vi har lavet pop-up'en, hvor du kan oprette eller redigere en opgave mindre ved kun at vise de felter, der er relevante. Du har stadig mulighed for at tilføje det samme information til en opgave som tidlgiere, men nu får du f.eks. ikke vist felterne "starttidspunkt" og "varighed" før du har valgt en startdato for opgaven.

Gentagne opgaver

Det er nu muligt at få en opgave til at gentage sig efter et fast interval.

Du kan selv bestemme, hvor ofte opgaven skal gentages og om gentagelserne skal slutte en bestemt dato.

Vi har planer om at udbygge funktionen med gentagne opgaver i løbet af den kommende tid, så hold øje med nyheds-knappen i kontrolpanelet.