Ø90 Online & Intercount

ø90_Intercount logo.png

Ø90 Online & Intercount
det mest udbredte it-værktøj til økonomistyring i landbruget


Ø90 Online & Intercount er en branchespecifik løsning, der bruges til automatisk modtagelse af data fra leverandører og bankdata, kasseregistrering, momsopgørelse, fakturering, budgettering og opfølgning herpå, anlægskartotek og periodeopgørelse.

Programmet er online baseret og afvikles via internettet, så al backup af data foretages automatisk, uden at du behøver at tænke på det.

Effektiv bogføring med Apacta og Ø90 / Intercount


Med Summax / Intercount kan du slippe for print og papir og få både mere tid samt et hurtigere overblik over dine fakturaer og betalinger. Ved hjælp af få klik er en faktura modtaget og kan derfra nemt håndteres, sættes til betaling, sorteres og arkiveres. Summax / Intercount gør det dermed muligt at overstå kontorarbejdet i én nem og digital arbejdsgang, så du får mere tid til det, der betyder noget for dig. Og du kan hurtigt få et overblik med up-to-date bogføring.

Automatisk overførsel af leverandørfakturaer fra Apacta til Summax / Intercount

Automatisk overførsel kundefakturaer fra Apacta til Summax / Intercount

Summax.jpg

Slip for flaskehals i bogføringen

Slip for print & papir

Slip for manuelle arbejdsgange

Up-to-date bogføring

Ø90 & Intercount er landbrugets online værktøj, der kombinerer flere funktioner

Med Ø90 Online & Intercount arbejder du og rådgivningsvirksomheden med det samme program og de samme data. Så slipper du både for at sende og modtage data, og kan nemt samarbejde med din sædvanlige kontaktperson, fordi det hele tiden er de samme data og it-værktøjer, I arbejder med.


Programmet indeholder både et modul til bogholderi, økonomistyring og regnskab.

Intercount Moduloversigt_v4.png

Bogholderi modul

I bogholderimodulet kan du selv ordne de meste almindelige opgaver ifm. bogføring af dit regnskab

Økonomistyringsmodul

I økonomistyringsmodulet kan du arbejde med budgetter, budgetopfølgning og kortperiodiske opgørelser

Regnskabsmodul

I regnskabsmodulet kan du kontrollere og arbejde med din virksomheds regnskab. Du kan også ind- og udlæse bogføringsmateriale