Lær din og dine medarbejderes kostpris at kende

Lær din og dine medarbejderes kostpris at kende

For mange er det en overraskelse, hvilke omkostninger der løber oveni din egen og medarbejderes løn, men det er heldigvis ret enkelt at regne ud på forhånd. Når du kender den rette kostpris på dine arbejdstimer, får du bedre mulighed for at tage beslutninger om hvornår og hvis du skal ansætte, hvor høj løn du kan tilbyde dine medarbejdere og ikke mindst, hvad din smertegrænse er på timeprisen du fakturerer til dine kunder.

Det er nemlig ikke kun medarbejderens løn der udgør kostprisen, men i lige så høj grad feriepenge, pension, sygedage, AER og så videre. Disse er heldigvis ret enkle at beregne. Hvad der hurtigt bliver mere kompliceret, er beregning af hvor mange timer som ikke bliver faktureret. Dette kan være køretid, vejrlig, værkstedstimer mv. udgør, samt hvad biler eller maskiner der er fast tilknyttet medarbejderen udgør.

Du kan beregne medarbejderes kostpris i formlen her (Timeløn *1,45*Timer om ugen der ikke kan faktureres/(Arbejdstimer der betales løn for om ugen – Timer om ugen der ikke faktureres ))+Kostpris bil og maskiner + Timeløn + Timeløn * 0,45).

Tjekliste

  • Beregn kostpris på maskiner og bil pr. medarbejder
  • Overvej hvor mange arbejdstimer der ikke kan faktureres til kunder
  • Overvåg om antallet af timer der ikke kan faktureres stiger
  • Beregn din egen, samt hver enkelt medarbejders kostpris
  • Sørg for at kostprisen er dækket, når du fakturerer

Prøv vores beregner her: Kostpris på medarbejder

Denne Hjemmeside bruger Cookies

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.