Nyheder i Apacta 12. september 2019

Faktureringsregler, kørsel, multi-download, rapporter mm.

Faktureringsregler for produkter

Det er muligt at tilføje et produkt med en bestemt faktureringsregel, der ændrer måden timerne for en bestemt dagsseddel vises på fakturaen. Der er to forskellige faktureringsregler:

  • Produktet erstatter medarbejdernes timer
  • Produktet reducerer medarbejdernes timer

Den første regel, hvor produktet erstatter medarbejdernes timer, altså hvor der skal faktureres for det udførte arbejde og ikke for medarbejderens timeløn.
Denne regel anvendes hvis din kunde skal betale en fast pris inkl. arbejdstid pr. m2/lbm/stk eller lignende. Det kan eksempelvis være en fast pris på 250kr. for montering af 1 m2 gulvklinker.
Det vil sige at medarbejderen registrerer følgende:
– 8 arbejdstimer (disse anvendes til lønkørsel)
– 45m2 gulvklinker (dette er hvad kunden faktureres)
På regningen fjernes medarbejderens timer, så faktura lyder på:
Montering af gulvklinker 45 m2 á 200kr. = Total 9.000,- + moms
(ingen timer)
Timerne tæller normalt på medarbejderen. Der vil dermed ikke indskrives timeløn for medarbejderen i fakturaen.

Den anden regel, hvor produktet reducerer medarbejdernes timer, kan anvendes hvis medarbejderens salgspris på timer er indeholdt i produktets pris, eksempelvis maskintimer. På fakturaen reduceres medarbejderens timer med samme antal som der er registreret af produktet.
Det vil sige at medarbejderen registrerer følgende:
8 arbejdstimer
5 Timer rendegraver med fører
På regningen reduceres medarbejderens timer med samme antal som der er registreret af produktet, så faktura lyder på:
3 Arbejdstimer
5 Timer rendegraver med fører

Faktureringsregel kan tilføjes når produktet oprettes eller redigeres.

Kørsel

Der er kommet en helt ny mulighed for at registrere kørsel. Det er et felt, som kan tilføjes til alle blanketter.

Der skal blot oprettes forskellige kørselstyper via kontrolpanelet, da alle har deres egne individuelle kost- og salgspriser. En kørselstype kan f.eks. være “Kørsel i egen bil”. Derudover skal support kontaktes, så kørsel kan blive tilføjet til din ønskede blanket.

Når dette er klaret kan medarbejderne via mobil appen indtaste adresserne for startpunkt og destination, viapunkter samt returkørsel. Derudover indtastes antallet af kørte kilometer og en evt. årsag til kørslen.

De registrerede kørte kilometer vil blive faktureret til kunden på den angivne sag. Derudover bliver kørslen inkluderet som en del af medarbejderens registrerede timer og kan inkluderes i lønnen.

Multi-download af sagsfiler

Det er blevet muligt at downloade flere filer på én gang inde under sagsfiler.

Det er blot at vælge filerne enkeltvis eller trykke på “Vælg alle” og herefter trykke på knappen “Send til email”. Så vil der blive sendt et download-link med filerne til virksomhedens fakturerings-email.

Rapporter

Rapporter er en ny knap i menuen, hvor der kan genereres 3 forskellige rapporter

  1. Igangværende arbejde, hvor du kan få overblik over ufaktureret arbejde på alle igangværende sager.
  2. Dækningsbidrag (afsluttede sager), hvor du kan se både dækningsbidrag og -grad for alle afsluttede sager for en defineret periode.
  3. Kundestatistik, hvor du kan se omsætning, dækningsbidrag, og -grad for alle kunder, samt antallet af fakturaer genereret i en defineret periode.

Med disse rapporter får du et bedre overblik over din forretning.

Profilbilleder

Medarbejdernes profiler kan opdateres med et profilbillede, så det bliver nemmere og hurtigere at kende forskel på medarbejderne.
Profilbilledet uploades ved at redigere medarbejderen under indstillinger.

Andre Nyheder

Januar 2020

Opdateringer - januar 2020 ny kalender og tilbudsfunktiontilbudsfunktion Vi har lanceret en spritny tilbudsfunktion, som gør det muligt nemt og hurtigt at oprette og sende et tilbud til en kunde i en flot PDF-skabelon. Kunden modtager tilbuddet på email og kan selv...

December 2019

Opdateringer - december 2019 opdatering af mobil app og forbedringer under leverandørfakturaeropdatering af mobil app Der er kommet en ny opdatering ud til Apactas mobilapp med det grønne logo. Derfor er det nu muligt at: Filtrere på sagsstatus når det kommer til...

November 2019

Opdateringer - november 2019 lønarter, filtre på sagsøkonomi og prisfiler fra øvrige leverandørerLønarter Der kan oprettes nye typer af lønarter. Dette inkluderer følgende: Bruge dage som enhed, hvilket giver helt nye muligheder for registrering af f.eks. diæter og...