Rådgiv dine kunder til Digital omstilling

Der kan søges midler til at hjælpe håndværkere i gang med digital ordrestyring i SMV:Digital, der er etableret som en del af Strategi for Danmarks Digitale Vækst. Det betyder, at dine kunder kan få medfinansieret implementeringen og rådgivningen du skal give dem, så de kommer godt i gang og får øget produktiviteten.

Løbende er der åbent for ansøgninger til en pulje på 20 mio. dkr, der er en tilskudsordning til små- og mellemstore virksomheder. De kan ansøge om midler til privat rådgivning inden for bl.a. digital omstilling.

Et af de fremhævede eksempler, der kan søges tilskud til, er ‘hands-on oplæring i at benytte digital fakturahåndtering, i stedet for manuelle sedler på mesters bord’.

Til håndværkere anbefaler vi at kigge på tilskudsvouchers – og vi anbefaler bogholdere at blive oprettet som rådgiver til samme.

Læs mere: Tilskud til privat rådgivning til digital omstilling

Til Bogholdere
Vi anbefaler dig at blive oprettet som rådgiver i SMV:Digital. Man opretter sig personligt som konsulent i SMV:Digitals CV database, hvor ansøgere kan se og vælge i blandt rådgivere.

Dermed kan man ansøge om tilskud på 25.000-100.000 kr. og dermed næsten kunne friholde mester fra omkostningerne. Det er en konkurrencefordel for bogholderne.

Man skal være uvildig som rådgiver! Vi ser dog ofte, at bogholdere netop favner mange forskellige systemer til ordrestyring, og derfor er bogholderne oplagte til at rådgive om fordele og ulemper ved disse systemer.

Læs Vejledning til rådgivere her

Det er klart, at disse systemer kan meget mere, end en bogholder måske har kendskab til, og derfor tilbyder Apacta en certificering til bogholdere, så du kan blive klædt på til en rådgiver-rolle i disse systemer. Certificeringen tager udgangspunkt i Apactas system, men den viden og indsigt man får til rådgivningen er gængs for de fleste systemer.

Målet er netop at få digitaliseret håndværkerbranchen, og her er system-valget egentlig sekundært, så længe mesters behov bliver dækket, folkene får en god indføring og forstår at bruge det og prisen er den rigtige – nu og på sigt.

Som registreret rådgiver i SMV:Digital kan du hjælpe kunder i gang med ansøgningsprocessen. Den er rimelig enkel, men ofte tænker mange, at offentlige midler er svære og bureaukratiske at få del i, og derfor vælger mange dem fra. Og det er en skam, da det går ud over SMV virksomhederne, de netop er tiltænkt.

  • SMV:Digital kan primært søges af virksomheder med 2-20 medarbejdere, men også af større SMV’er.
  • Virksomheden skal være lavt digitaliseret indenfor enten: Administrationsprocesser, kerneprocesser eller i salgskanaler og kommunikation.
  • Målet skal være: Forøget digitalisering, forbedret effektivitet/produktivitet og derigennem forøget konkurrenceevne.
  • Projektets hovedfokus skal være kompetenceudvikling af ledere og/eller medarbejdere i form af fx sparring, coaching og sidemandsoplæring.
  • Kompetenceudvikling kan omfatte: Afklaring og konkretisering af behov for digitale løsninger, forberedelse til og bestilling af digitale systemer eller hands-on oplæring i brugen heraf.

Man kan søge tre tilskud: 25.000 kr, 100.000 kr. eller 250.000 kr. Ansøgeren skal selv medfinansiere 50%, enten i form af kontant betaling, egne afholdte timer eller et mix af disse. For en håndværker-virksomhed er det hurtigt klaret, qua virksomheden skal afholde omkostningen til systemet (der typisk betales for et år ad gangen), samt timerne til oplæring.

Fordelen er altså her, at håndværkerne kan få en indføring, rådgivning og oplæring som udbyderne ikke helt kan gøre på samme detaljeniveau, og give en langt mere grundig indføring. Hvordan identificerer man de mest indtjenende opgavetyper? Hvordan udregnes og sættes den rigtige kostpris på medarbejderne? Hvad er den rigtige salgspris? Håndværkeren skal ikke ‘bare’ købe et system – de skal have reel værdi og hjælpes hele vejen i mål til at få det.

Det vil give et rigtig godt kundeforhold efterfølgende også, hvor bogholderen ikke ‘bare’ er en, der flytter tal rundt i systemerne, men også er med til reelt at forbedre håndværkernes bundlinje og finde de skjulte tidsrøvere og steder at optimere yderligere.

Bliver du som bogholder certificeret i Apacta, kan vi hjælpe dig med ansøgningsprocessen, velvidende du skal beskytte din uvildighed. Jo bedre du er klædt på, jo bedre bliver det for branchen generelt, og det er netop Apactas mission: At give håndværkerne mulighed for at drive en rentabel forretning. Om de så bruger Apacta eller et andet system er sekundært.

Til håndværkere
SMV:Digital er et rigtig godt program, som bygger videre på erfaringerne fra Videnkupon programmet, som gjorde stor gavn i produktionsmiljøerne.

Du får tilskud til at få en uvildig rådgivning – hos dig selv – omkring digitalisering, og komme videre med beslutningen. Og har du besluttet dig, så kan du få en konkret oplæring af dig og dine folk – hos dig selv – så det kan balanceres ind i en travl hverdag.

Den travle hverdag er derfor nok også den største forhindring for håndværksmesteren. For det kræver tid af dig. I udgangspunktet skal du se SMV:Digital som noget ekstra du får, oven i det du selv skal betale. På normal vis, vil du selv skulle afholde udgifter til systemer, og du skal levere de timer det kræver at komme i gang. Tilskuddet kan altså ikke dække abonnement på f.eks. Apacta.

Har du en timepris på 750 kr. i timen, ansøger du om 25.000 og ender med en system-omkostning på ca. 10.000 kr., så skal du bidrage med 20 timer. Disse 20 timer går til netop rådgivningen – mødeafholdelser, træningsforløb m.v. – men kan også være bogholderens tid og den tid du/I bruger på at bruge systemet i projektfasen. Det vil i sidste ende være ganske lidt ekstra, du skal bidrage med, ud over de normale omkostninger, for at få din administration og ordrestyring digitaliseret.

Vi anbefaler kraftigt at bruge en uvildig rådgiver, der har kendskab til flere systemer, og dermed bedre kan guide dig i retning af det rigtige systemvalg. Der er forskel på, hvad der tilbydes, hvad de koster og ikke mindst hvilket der bedst dækker dit behov her og nu, og på sigt.

For nogle brancher vejer kvalitetssikring tungt, for andre er det håndteringen af leverandørfakturaer. For de fleste vil tidsregistrering, overblik over ordrer og projekter og tilbudsgivning være udgangspunktet, så her handler det lidt om følelser, intuition og hvad der bare er nemt at bruge og stabil i drift kontra pris, der bliver afgørende.

Din bogholder har måske allerede nogle gode bud på systemer de kender, og som taler sammen med økonomisystemer, lønsystemer m.v. Bare husk, at det er DIN forretning, der skal blive bedre, og ikke systemerne – systemer skal arte sig efter dig og din virkelighed, ikke omvendt.

SMV:Digital
For alle parter så er det en god ide at tale med dit regionale erhvervshus om mulighederne. Er du håndværker, og har du ikke en rådgiver, kan erhvervshuset hjælpe dig i retning af en. Og er du bogholder, kan de hjælpe dig i gang med ansøgningsprocessen, så du kan blive godkendt som rådgiver.

Besøg smvdigital.dk

Prøv Apacta gratis

Få en gratis prøveperiode, så du kan se om det er noget for dig. Du behøver ikke engang at indtaste kortoplysninger.

Priser fra 179,- per måned

Gratis oprettelse - Ingen opstartsgebyr