Ny bogføringslov kan udvide rollen som bogholder

Et digitalt bogholderi vil fra og med 1. januar 2023 være et krav for størstedelen af de danske virksomheder. Kravet kommer fra en ny bogføringslov, og det betyder, at alle bilag skal digitaliseres. Af den grund vil bilag i papirform ikke længere være gyldig som dokumentation for transaktioner i danske virksomheder. Hos Apacta formoder vi, at den nye bogføringslov kan være med til at udvide bogholderens rolle hos de danske håndværksmestre. Læs mere om det i  indlægget her.

Formålet med den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov, der træder i kraft 1. januar 2023, kommer sammen med en række ændringer i årsregnskabsloven. Alt dette kommer i forlængelse af en politisk aftale fra juni 2021 omhandlende fremtidige behov for revision. Ændringerne i den nye bogføringslov betyder bl.a., at alle bilag fra 1. januar 2023 skal digitaliseres. Af den grund vil bilag i papirform ikke længere blive set som gyldig dokumentation for transaktioner. Formålet med den nye bogføringslov og ændringerne i årsregnskabsloven er at forstærke indsatsen mod snyd og på samme tid bidrage til, at færre virksomheder laver fejl i deres regnskaber. Derudover ønsker man også at undgå bogholderi, der blot forsvinder ud i det blå.

Hvad betyder den nye lov for bogholderens arbejde? 

Bogholderi der forsvinder ud i det blå er netop én af de udfordringer, vi hos Apacta kan hjælpe håndværkernes bogholdere med at undgå. I takt med at størstedelen af danske håndværkere nu skal have et digitalt bogholderi, kan vi hos Apacta hjælpe til med at sørge for, at håndværkernes bogholdere i fremtiden vil undgå de klassiske flaskehalse. Udfordringer hvor flaskehalsene resulterer i, at bogholderne ikke modtager de nødvendige bilag, de skal bruge til at udføre sit arbejde. 

Hos Apacta forventer vi også, at den nye bogføringslov kan gå ind og udvide bogholderens mere “klassiske” rolle i forhold til håndværkeren. Alt regnskabsmateriale og bilag skal digitaliseres. Derfor vurderer vi, at der vil blive behov for at guide håndværksmestrene i netop det. Det betyder dog ikke, at bogholderen skal arbejde mere, end de gør i forvejen. Vi hos Apacta tror nemlig på, at hverdagen som bogholder, med kravet om et digitalt bogholderi, vil blive langt mere glidende. De såkaldte flaskehalse kan jo netop undgås her. Hvordan det, tænker du måske?

Alt i alt vurderer vi, at den nye bogføringslov kan resultere i en win-win situation for både bogholder og håndværker. Med et system til ordrestyring, som Apacta, slipper håndværksmesteren bl.a. for at skrive fakturaer og alle udgifter samles automatisk på vedkommendes projekter i Apacta. I systemet udarbejdes der samtidig løbende kalkulationer på projekterne. Det betyder, at både bogholder og mester kan følge med i, hvordan forretningen kører.

Her kan du som bogholder hente alle de informationer, du skal bruge til at udføre dit arbejde. Du har samtidig mulighed for at rådgive håndværksmesteren i, hvordan vedkommende kan forbedre sin forretning. Du kan altså give “heads-up”, hvis forretningen ikke kører, som den skal, og du kan yderligere være med til at optimere den, hvis forretningen i forvejen er sund. På den måde kan du udvide din rolle som bogholder – hvis det giver mening for både dig som bogholder og for mester.

Vi samarbejder med systemer du kender

Det er netop den digitale opbevaring af bilag og andet regnskabsmateriale vi hos Apacta, i samarbejde med diverse økonomisystemer, kan hjælpe håndværkerne med at holde styr på. Derfor mener vi, at det er oplagt for bogholdere – i samarbejde med Apacta – at guide håndværkerne inden for det det digitale. Vi samarbejder med økonomi- og lønsystemer, du kender i forvejen og muligvis allerede arbejder i. 

Se hvilke systemer vi samarbejder med her.

Information omkring den nye bogføringslov

Fra og med 1. januar vil stort set alle danske virksomheder skulle have et digitalt bogholderi. De eneste virksomheder, der er undtaget fra kravet om digital opbevaring af regnskabsmateriale, er udelukkende virksomheder med personlig hæftelse, hvis nettoomsætning ikke har oversteget 300.000 kr. i hvert af de seneste to indkomstår. Hos Apacta formoder vi derfor, at det vil være stort set alle håndværkervirksomheder, der bliver omfattet af den nye bogføringslov.

Hos Beierholm anser de det som værende sandsynligt, at størstedelen af danske virksomheder i dag har et økonomisystem, der står for digital registrering af virksomhedens økonomiske transaktioner. Transaktioner der løbende tages sikkerhedskopier af. Modsat mener de dog, hos Beierholm, at der står anderledes til, når det kommer til den digitale opbevaring af bilag og andet slags regnskabsmateriale. Her mener man nemlig, at det for en del virksomheds vedkommende er således, at disse materialer ene og alene stadig ligger i fysisk form.

Hjælp håndværkerne med at blive digitaliseret

Som bogholder kan du hjælpe håndværksmestrene godt på vej i det digitale og den nye bogføringslov. Tag Apacta i brug og vis dine håndværker kunder, hvor nemt det er at lave op til den nye bogføringslov med vores ordrestyring. Du kan endda selv blive certificeret i Apacta, da vi tilbyder dette til bogholdere.

Du kan blive certificeret i Apacta lige her. 

Kilder: https://martinsen.dk/faglig-viden/revision-og-regnskab/ny-bogfoeringslov-og-aendringer-i-aarsregnskabsloven-betyder-krav-om-digitalt-bogholderi/ og https://www.beierholm.dk/nyt-lovforslag-stiller-krav-om-digital-opbevaring-af-regnskabsmateriale

Prøv Apacta gratis

Få en gratis prøveperiode, så du kan se om det er noget for dig. Du behøver ikke engang at indtaste kortoplysninger.

Priser fra 179,- per måned

Gratis oprettelse - Ingen opstartsgebyr