Høj aktivitet i Bygge- og anlægsbranchen trods Covid-19

Byggeanalysen 2021 fra Deloitte giver et indblik i, hvordan det er gået virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen i 2020 (og en del af 2021). Der ses samtidig på fremtidsudsigterne for branchen, hvilket Deloitte giver et bud på i deres analyse af bygge- og anlægsbranchen fra august 2021.

Bygge- og anlægsbranchen 2021 – Deloitte
Hvad er status på bygge- og anlægsbranchen?

Analysen fra 2021 er lavet på baggrund af regnskabstal fra 2020. Her kan man ifølge Deloitte nu begynde at aflæse effekten af Covid-19 i Bygge- og anlægsbranchen. Analysen baserer sig på en række underbrancher i form af anlægsentreprenørerne, bygningsentreprenørerne, murerne, tømrerne og malerne samt VVS’erne og el-installatørerne, der er nye underbrancher i analysen fra Deloitte.

Analysen giver et overordnet billede af, at aktiviteten i branchen har været høj i de seneste år. Hos Deloitte forventer man, at aktiviteten fortsat vil være høj i både 2021 og 2022. De fleste nøgletal fra 2020 er på niveau med 2019, og enkelte er endda lidt forbedret. Et interessant nøgletal i denne forbindelse er det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat, der er steget fra 76 t.kr. i 2019 til 95 t.kr. 2020.Heriblandt er det de mindste virksomheder, der oplever den største fremgang.

Bygge- og anlægsbranchen 2021 – Deloitte

På trods af stigende materialepriser og lønomkostninger i år 2020, har den høje aktivitet inden for nye boliger, projektsalg og den høje aktivitet på renoveringsaktivitet været med til at give en højere indtjening. Dertil havde hele 89% af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen overskud i 2020. Det er den højeste andel af overskudsgivende virksomheder i de seneste 15 år.

Øget overskud i samtlige underbrancher:

88% af murervirksomhederne havde overskud i 2020.

90% af tømrervirksomhederne havde overskud i 2010, hvilket er en lille stigning i forhold til 2019, hvor 89% af virksomhederne havde overskud.

Hele 90% af malervirksomhederne havde overskud i 2020, hvilket er en flot forbedring i forhold til 2019, hvor 84% af malervirksomhederne havde overskud.

Hele 92% af el-installatørerne havde overskud i 2020, hvilket er en flot forbedring i forhold til 2019, hvor 88% af el-installatørerne havde overskud.

88% af VVS-virksomhederne havde overskud i 2020, hvilket er en forbedring i forhold til 2019, hvor 85% af VVS-virksomhederne havde overskud.

Hvad har haft betydning for aktiviteten i branchen?

Det er ingen hemmelighed, at den midlertidige ophævelse af det kommunale anlægsloft, frigivelse af de 18 mia. kr. fra Landsbyggefonden, udbetaling af indefrosne feriepenge samt den midlertidige forhøjelse af håndværkerfradraget har haft en positiv effekt på efterspørgslen.

Det ses samtidig, at nybyggeriet og boligbyggeriet er fortsat på et højt niveau, og prisniveauet på private boliger er fortsat med at stige siden Covid-19 krisens start. Der er tegn på, at prisstigningerne på sommerhuse og private boliger i efteråret 2021 er ved at flade ud. Bygge- og anlægsbranchen er samtidig blevet ramt af mangel på kvalificeret arbejdskraft, mangel
på materialer samt stigninger i såvel lønningerne samt materialepriserne.

Hvad har Covid-19 betydet for bygge- og anlægsbranchen?

Generelt set har Covid-19 ikke haft en større effekt på bygge- og anlægsbranchen. Aktiviteten i branchen er høj, og det samme er beskæftigelsen. Den begrænsede påvirkning fra Covid-19 bunder i, at størstedelen af landets byggepladser kun i begrænset omfang blev lukket ned. Herudover fortog bekymringen, om at lukke folk i hjemmethos private boligejere, sig forholdsvis hurtigt. Idet at rejse eller bruge sine penge i oplevelsesindustrien blev umuliggjort valgte flere boligejere at investere i boligen i stedet. Af den grund steg efterspørgslen efter renoveringsydelser og nybyggeri mv. Allerede før Covid-19 var efterspørgslen var høj, og den er derfor kun blevet større.

En del af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har oplevet periodevise udskydelser af opgaver eller midlertidige stop som følge af, at bygherrer, kommunale medarbejdere eller lignende har været hjemsendt. De fleste virksomheder har dog kun haft mindre midlertidige og delvise pauser, og opgaverne er ikke forsvundet. Byggepladserne vedrørende nybyggeri har i det store hele kunnet fortsætte som hidtil under Covid-19. For at imødekomme udfordringerne fra Covid-19 har der været iværksat en række finanspolitiske tiltag i begyndelsen af Covid-19 for at styrke efterspørgslen.

Her har det primært været den midlertidige ophævelse af det kommunale anlægsloft, frigivelse af de 18 mia.kr. fra Landsbyggefonden, udbetaling af indefrosne feriepenge samt den midlertidige forhøjelse af håndværkerfradraget, der har haft en positiv effekt på efterspørgslen. Et håndværkerfradrag, der fra foråret 2022 afskaffes.

Læs mere om afskaffelsen af håndværkerfradraget her.

De samlede bygge- og anlægsinvesteringer er steget under coronakrisen, og forventes at nå ca. 280 mia.kr. i 2022. Bygge- og anlægsinvesteringerne steg med 7,6 mia.kr. i 2020. Branchen har oplevet stigende priser på en række byggematerialer. Dette skyldes den stigende efterspørgsel internationalt, forsyningsudfordringer på grund af Covid-19, øgede transportomkostninger samt klimaudfordringer. De stigende materialepriser og forsyningsproblemerne udfordrer bygge- og anlægsbranchen. Det er svært at overvælte prisstigningene, og det er svært at planlægge. Om det vil have stor effekt på lang sigt, er for tidligt at sige. Det må forventes, at den globale produktion normaliseres, og at de transportmæssige udfordringer løses. Manglen på materialer er betydelig, og det er ca. hver femte virksomhed, der har oplevet mangel på materialer.

Kilde: Deloitte


Prøv Apacta gratis

Få en gratis prøveperiode, så du kan se om det er noget for dig. Du behøver ikke engang at indtaste kortoplysninger.

Priser fra 179,- per måned

Gratis oprettelse - Ingen opstartsgebyr