Håndværkerbranchen har uforløst potentiale for millioner af kroner

Der er mange millioner kroner i spildt potentiale i Håndværkerbranchen – også blandt dem, der allerede har digitaliseret de administrative arbejdsgange med et system til ordrestyring. Værdiskabende funktioner bliver slet ikke tilskrevet den værdi, de reelt kan tilføre. Enten fordi de ikke bliver brugt, eller bliver brugt rigtigt.

I september 2021 lavede Apacta en behovsundersøgelse blandt håndværkerne, for at finde ud af om de funktioner, de forskellige systemer til ordrestyring tilbyder, også reelt er det håndværkerne efterspørger. Og dernæst, om håndværkerne også oplever værdi med funktionerne.

Der er nok ingen tvivl om, hvilke funktioner håndværkerne ser som de vigtigste i deres systemer til ordrestyring. Men der er en stor overraskelse i bunden af listen, hvor bl.a. funktioner til prissætning vægtes meget lavt. Det er et kæmpe spildt potentiale i håndværkerbranchen for samlet set mange millioner kroner – også blandt dem, der allerede har digitaliseret arbejdsgangene.

“Som talnørder kan vi se rigtig mange ting nede i motorrummet på Apacta. Vi kan se hvilke funktioner, der giver håndværkeren værdi reelt i forhold til deres økonomi og drift. Men det er jo ikke ensbetydende med, at håndværkerne oplever den værdi. Det kan godt ende med et gab mellem tal og oplevelse.” fortæller Jesper Johansen fra Apacta, der har stået for undersøgelsen.

Der er et vigtigt krav i at forløse potentialet i håndværkerbranchen ved at digitalisere de administrative arbejdsgange. Systemerne og funktionerne skal være brugervenlige, nemme at afkode og fremstå intuitive for en håndværker.

“Oplevet værdi kan være svær at måle. Det handler ikke alene om at man har sparet eller vundet nogle penge, men også om rejsen derhen. Hvis man oplever det er tungt og svært at spare penge, så kan der jo være nogle simpelthen vælger det fra. Og så er branchen lige vidt – så bliver man jo ikke digitaliseret eller effektiviseret, uanset udbydernes gode argumenter. Ordrestyring skal spille på håndværkernes præmisser.”

Hvilke funktioner ser håndværkerne som de vigtigste?
  1. Tidsregistrering for medarbejdere
  2. Kvalitetssikring af projekter
  3. Opkobling til Lønsystem
  4. Kalender
  5. Opkobling til Økonomisystem

Den store vinder på funktionssiden er ikke overraskende Tidsregistrering. Det er selve grundsubstansen i ordrestyring, uanset udbyder. Det samme med Kvalitetssikring – at gøre dokumentationsbyrden nemmere ligger altid som et stort ønske blandt håndværkerne.

På tredjepladsen ligger Opkobling til Lønsystem. Det er måske overraskende at se den ligge så højt ift. Kalender og Økonomisystemer eksempelvis.

“Der er stor spredning i tallene lige præcis på Lønsystemer. For nogle virksomheder rangerer det vanvittig højt at kunne eksportere en lønfil til de kendte lønsystemer, men generelt scorer det bare højt blandt håndværksmestre. Det kan være en tung opgave på kontoret en sen aften sidst på måneden at håndtere.”

På fjerdepladsen ligger Kalender, der giver håndværkerne et overblik over opgaverne den kommende tid.

“Vi har haft meget fokus på værdiskabelse og at øge bundlinien for håndværkerne, og en kalender er netop meget en ‘oplevet’ værdi igennem et godt overblik. Derfor laver vi rigtig mange forbedringer på vores kalender i øjeblikket, som man vil kunne se komme ud løbende.” lover Jesper Johansen fra Apacta.

Hvilke funktioner ligger i bunden?
  1. Projektdeling med kunder/tredjeparter
  2. Prissætning på produkter og materialer
  3. Udlejning af udstyr og materiel
  4. Egne Blanketter og dagssedler
  5. Beskeder og notifikationer til medarbejdere

Den største overraskelse er, at Prissætning på Produkter og materialer rangerer så lavt på listen. Det er funktioner der gør håndværkerne i stand til at arbejde med avance og dækningsbidrag på videresalg af produkter og materialer.

“Det havde vi forventet lå langt højere. At arbejde med prissætning giver kæmpe-værdi direkte på bundlinjen. Så det er et godt eksempel på afstanden mellem systemerne og håndværkerne. Funktionen VIL give håndværkerne flere penge, det kan dokumenteres. Men bliver det for svært og tungt at arbejde med, så ender funktionen med ikke at blive brugt. Og det er et kæmpe spildt potentiale i branchen. Samlet set taler vi rigtig mange millioner kroner. Det skal udbyderne tage på sig og gøre bedre.”

Læs også: Får du altid den bedste pris fra din leverandør?

Prissætning er en funktion, hvor der er stor forskel blandt udbyderne, hvordan man gør det. Lærdommen fra et system kan ikke altid direkte overføres til et andet. Derudover kan det føles lidt tørt at arbejde med for en Håndværksmester, da det ofte kræver et godt overblik over markedspriserne på de enkelte produkter.

“Apacta arbejder med dynamisk prissætning efter markedet – f.eks. efter vejledende udsalgspris – så man kan få gevinst ved at forhandle ens indkøb. Sætter man bare avance på, som mange andre systemer gør, så kan indkøbsprisen reelt være ligegyldig. Man gør bare sig selv mindre konkurrencedygtig ved det, mener vi. Uanset skal håndværkerne kunne se sig selv i det og opleve effekten.”

Hvordan blev undersøgelsen lavet?

Flere hundrede håndværkere blev spurgt, og resultaterne blev yderligere opdelt i Mestre, Svende og lærlinge samt brancher.

Undersøgelsen er lavet bredt, d.v.s. der tages ikke stilling til hvilket system håndværkerne bruger. Det ville muligvis kunne give nogle afvigelser at undersøge det dybere, men hensigten har været at se på branchen som helhed, på de største features systemerne tilbyder. Apacta kender derfor ikke spredningen på andre systemer, men har holdt egne kunder nede på 15-20% af resultaterne.

“Det mener vi egentlig er meget rimeligt, set ud fra den dækningsgrad vi mener at have i markedet. Det er ikke os eller udbyderne vi ville undersøge, men håndværker-branchen. Hvis vi som udbyder mener at lave en funktion, der giver stor værdi, men håndværkerne ikke kan se eller opleve den værdi, så skal vi gøre det bedre. Når vi siger Apacta er Danmarks nemmeste ordrestyring, så er det fordi vi mener det, og jagter det.”

Prøv Apacta gratis

Få en gratis prøveperiode, så du kan se om det er noget for dig. Du behøver ikke engang at indtaste kortoplysninger.

Priser fra 179,- per måned

Gratis oprettelse - Ingen opstartsgebyr