Får du altid den bedste pris fra din leverandør?

Hvis du vil købe et nyt fjernsyn til privaten, er det rimelig nemt at få et overblik over priserne på markedet. Du kan gå på de forskellige butikkers hjemmesider, eller bruge en pristjeneste som f.eks. PriceRunner.

Men for den professionelle håndværker er det langt fra virkeligheden. Prisen på materialer svinger ofte, og der er ikke særlig stor transparens mellem leverandørerne. Derfor benytter mange håndværkere sig af prisfiler, hvor de får en række forbedrede priser på de varer de benytter ofte, beregnet på deres egen forretning.

Og der opstår grå-zonen… for hvor meget spænd ligger der mellem listepris, vejledende pris på markedet og prisen i prisfilerne? Og er DINE prisfiler i det hele taget de bedste du kan forvente?

Indkøbsanalysen er oplagt til den seriøse håndværker, der gerne vil have bedre indblik i den måde markedet bevæger sig på, og søge større fortjeneste på de produkter, der videresælges.

Onde tunger vil påstå, at det er lige meget hvad varerne koster, for de bliver alligevel viderefaktureret til slutkunden. Men det er ikke helt sandt. For det første vil det påvirke håndværkerens konkurrencesituation, hvis man er dyrere end gennemsnittet på materialerne. For det andet, så frasiger man sig også muligheden i at øge dækningsbidraget på videresalg, hvis man ikke søger de bedste priser på de mest kritiske produkter i ens portefølje.

Indkøbsanalyse for den seriøse håndværker

Apacta ser rigtig mange leverandør-fakturaer i systemet. Som i: riiiiigtig mange! Med tusindvis af håndværkere kan vi se priserne på tværs og danne benchmarks den enkelte virksomhed kan måle sig op imod.

Vi tager alle indkøb seneste år, og deler i to puljer: En med de materialer du gennemsnitligt har købt UNDER markedspris, og en anden med materialer købt OVER markedspris.

Der vil altid være varer man betaler mere end gennemsnittet for. Pointen er at finde ud af om forholdet mellem fordele og ulemperne i indkøbene står mål med hinanden. Denne virksomhed sparer rigtig meget på indkøb overordnet set. Det betyder ikke, at det ikke kan blive bedre.

Materialer købt under markedspris kan man glæde sig over, men dem der er købt over markedspris kan man nu vurdere og tage stilling til, næste gang man skal handle dem. Og man kan se hvad gabet er – her har virksomheden købt varer for 142.305,11 kr, hvor den gennemsnitlige markedspris for samme varer i samme periode lå på 111.405,06 kr.

Virksomheden har altså betalt 30.900,05 kr. ‘for meget’ ift. prisen markedet generelt handler samme varer for.

Apacta deler yderligere indkøbene op i 4 puljer:

  • Produkter med mest volumen – De produkter du forbruger meget af
  • Produkter med høj frekvens – Produkter du køber ofte, men ikke nødvendigvis i store antal
  • Produkter med høj pris – De dyreste indkøb for året
  • Produkter med størst afvigelse – Produkter du stensikkert betaler for meget for
Denne tabel er et eksempel på en oversigt over produkter indkøbt med stor prisafvigelse. Selv om man tror man har en god pris hos ens leverandør, så kan der være emner der alligevel ligger så langt over markedsgennemsnittet, at leverandøren bare ikke er konkurrencedygtig.

Derudover tilbyder Indkøbsanalysen også indblik i leverandører og deres prisfiler til sammenligning med markedet generelt. Og Apacta behandler også din prissætning på varerne, dækningsbidrag og muligheder for at øge indtjeningen mere, f.eks. ved at sætte salgsprisen mere efter markedet, end dine egne gode indkøbsaftaler med en fast avance oven på.

Indkøbsanalysen er oplagt til den seriøse håndværker, der gerne vil have bedre indblik i den måde markedet bevæger sig på, og søge større fortjeneste på de produkter, der videresælges. Man kan identificere de produkter, der er størst potentiale i, og dermed også have et indspark til hvilken type af opgaver man skal satse på, for at øge ens fortjeneste.

Indkøbsanalysen forudsætter at virksomhedens leverandørfakturaer registreres i Apacta, og tilbydes derfor kun kunder, der har været kunder i mere end 1 år på abonnement-form som tilkøb til Apacta.

Er du interesseret, så giv os et ring på 7734 7834 og lad os se på dine indkøb og om du er konkurrencedygtig med dem.

Prøv Apacta gratis

Få en gratis prøveperiode, så du kan se om det er noget for dig. Du behøver ikke engang at indtaste kortoplysninger.

Priser fra 179,- per måned

Gratis oprettelse - Ingen opstartsgebyr