Fremgangen i bygge- og anlægsbranchen ser ud til at fortsætte i 2021

Fremgangen i bygge- og anlægsbranchen ser ud til at fortsætte i 2021

På trods af coronakrisen forventes der fremgang i bygge- og anlægsbranchen i 2021, hvor beskæftigelsen forventes at stige med 1,4% (2500 personer). Ifølge Dansk Industri er det især renoveringsmarkedet, der er med til at øge beskæftigelsen.

Der er gang i bygge- og anlægsbranchen

2020 har været et hårdt år for hele den danske økonomi. På trods af det er der stadigvæk blevet handlet, bygget og renoveret flere nye boliger. Og denne fremgang i branchen ser heldigvis ud til at fortsætte ind i 2021. Dansk Industri kan ligeledes konstatere, at bygge- og anlægsbranchen faktisk har været med til at holde hånden under den danske økonomi under coronakrisen. 

Halvdelen af de samlede bygge- og anlægsinvesteringer består af boliginvesteringer, der i både 2020 og 2021 forventes at vokse med knap 5%. Det er særligt i renoveringsinvesteringer, der forventes en fremgang, som i 2021 fortsat vil danne et solidt fundament for den samlede aktivitet i bygge- og anlægsbranchen. Udviklingen baserer sig bl.a. på et rekordhøjt antal bolighandler, hvor der i forbindelse med ejerskifte ofte bliver renoveret på boligen.

Lavt renteniveau og stigende boligpriser øger investeringsvilligheden

Det er dog ikke kun det rekordhøje antal solgte boliger, der har betydning for den forventede fremgang i branchen. Det lave renteniveau og stigende boligpriser har samtidig været med til at øge friværdien for mange boligejere. Med en øget friværdi ses en øget investeringsvillighed hos danske boligejere. Det har den virkning, at flere får lavet boligforbedringer i form af udskiftning af tag og vinduer, nyt køkken og/eller badeværelse m.m.

Igangsættelsen af både små og store boligforbedringer har altså kunnet mærkes hos danske håndværkere. Samtidig understreger Dansk Industri, at frigivelsen af feriepengene også giver renoveringsmarkedet et boost, da det netop betyder, at boligejerne har mulighed for at finansiere større projekter såsom energiforbedring af huset. Ses der på markedet for reparation og vedligeholdelse af boliger forventer Dansk Industri en real stigning i aktiviteten på 10% i både 2020 og 2021.

En anden faktor, der i den grad sætter gang i renoveringsarbejdet, er Grøn boligaftale 2020. Med aftalen er der afsat 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering af den almene boligsektor i perioden fra 2020 til 2026. Allerede nu er der projekter klar til at blive renoveret for 18,4 mia. kr. Det omhandler både små og store renoveringsprojekter i almene boliger over hele landet. Aftalen bidrager ligeledes til et højt aktivitetsniveau i branchen.

Coronakrisen påvirker forventningerne til 2021 

Selvom Dansk Industri giver et opløftende indblik i forventningerne til 2021, er der dog en usikkerhed omkring, hvorvidt udviklingen af coronapandemien vil medføre større økonomisk usikkerhed for nogle boligejere, som i sidste ende kan betyde, at de udskyder investeringer i boligen.

Det bør dog tages i betragtning, at bygge- og anlægsbranchen ifølge Dansk Industri har været mindre ramt af nedlukningen som følge af coronakrisen. Altså har branchen ikke været påvirket af restriktioner på samme måde som andre dele af erhvervslivet. Derfor har man på de fleste byggepladser og i private hjem kunnet fortsætte arbejdet under nogle forholdsregler. 

Spørgsmålet er, om den samme tendens vil fortsætte ind i 2021, hvor vi endnu er påvirket af coronakrisen?

Kilde: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/10/optimisme-i-bygge–og-anlagsbranchen-pa-trods-af-coronakrisen/

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Byggebranchen har haft relativt gode kår i 2020, og der forventes fremgang i 2021. Og med en stigende opgavemængde er det væsentligt for håndværker-branchen at digitalisere og optimere forretningen, og være klar til et stigende antal opgaver.

Ordrebøgerne ser lovende ud for byggebranchen i 2021, og Dansk Industri lavede i oktober 2020 en analyse over forventningerne til det kommende år. Her konkluderes det, at optimismen er intakt i Bygge- og Anlægsbranchen og man forventer en stigning på 2.500 medarbejdere i 2021. Det er godt hjulpet på vej af den såkaldte Bygningspulje og Grøn Boligaftale 2020.

Der har længe været fokus på at digitalisere håndværker-branchen mere, og få den på niveau med andre brancher. En mulighed for digitalisering er, at håndværkerne vælger en platform til ordrestyring, der hjælper dem i den daglige drift med fakturering, tidsregistrering og sagsstyring. 

En af de absolut største leverandører af disse platforme, nordjyske Apacta A/S, oplever stor efterspørgsel og har i hele 2020 haft stor kundetilgang.

“Da Corona-krisen ramte, så var vi da nervøse for, hvordan markedet ville reagere. Men som året er gået kan vi konstatere, at vi står markant stærkere end da året begyndte, og vi fortsætter vores flotte vækst-eventyr.” fortæller Direktør Anders Kondrup Risager fra Apacta.

Norske byggekroner til Danmark

Norske Mestergruppen AS har netop investeret et tocifret millionbeløb i Nordjyske Apacta A/S, og opnår dermed en ejerandel på ca. 20% af virksomheden. Mestergruppen er en af Skandinaviens største aktører i byggebranchen, med tilstedeværelse i Norge og Sverige inden for handel med byggematerialer, samt bygning, udvikling og drift af ejendomme.  

“Det er en stor anerkendelse af, at vi er – hvis ikke dét bedste – så blandt de absolut bedste og nemmeste værktøjer til håndværkerne. Vi skærer fedtet fra og koncentrerer os udelukkende om at levere værdi til den her specifikke branche, og hjælper dem væk fra de kedelige gentagne opgaver – Håndværkerne skal levere kvalitet og bruge deres tid til det de er bedst til! At en så stor koncern som Mestergruppen ser os som den rette partner for det norske og svenske marked, er en kæmpe cadeau, og investeringen vil komme alle vores kunder til gode.” lover Anders Kondrup Risager.

Anders Kondrup Risager, direktør for Apacta A/S

Med investeringen kommer der en markant mængde nye kunder til fra Norge og Sverige, hvor mere end 10.000 håndværkere kommer til at bruge Apactas system dagligt, udover de mange tusinde i Danmark og Tyskland. Apacta har haft kunder i Tyskland siden 2015, båret frem af succesen i Danmark.

“Vi kommer helt op i eliten, ikke bare i Skandinavien, men i hele Europa. Vi vil bruge den succes til at bære systemet ind på nye markeder – udover Danmark, Norge, Sverige og Tyskland kommer Apacta også til England og Holland indenfor en overskuelig fremtid. Vi har nu musklen til at konsolidere vores position og skabe fortsat vækst. De danske håndværkere har vist vejen for, hvordan en sund håndværkervirksomhed skal drives.”

Nicolai Malling, Chief Digital Officer i Mestergruppen udtaler:

“Vi har set på ALLE de systemer, der findes på markedet for planlægning og projektstyring for håndværkere i Europa, men har ikke kunnet finde noget der kan måle sig med Apacta, hvad angår brugervenlighed og enkelthed. Apacta er bare det bedste system til små og mellemstore håndværksvirksomheder af alle dem vi har set på!” 

Væksteventyret fortsætter dermed for Apacta A/S, der kun ser ud til at gå fra succes til succes i øjeblikket, med en massiv vækst de seneste to år. Den første prøve består i at få bemandet de rette poster, da man forventer yderligere 5 ansatte på kontoret i Aalborg i den nærmeste fremtid. 

Fremtiden for ordrestyrings-systemer

Der er en sund konkurrence på markedet for Ordrestyrings-systemer til håndværker-branchen, og det er et fåtal af håndværkere, der ikke får succes. Alligevel har mange håndværkere endnu ikke taget det i anvendelse, af forskellige årsager.

“Pris og brugervenlighed er ofte afgørende for valg af leverandør. Men der er også rigtig mange nicher i branchen, hvor nogle nøglefunktioner ikke er udviklet bredt endnu, fordi det er for få, der får gavn af dem. Udbyderne konsoliderer sig mere og sætter sig på bestemte brancher, så der vil blive færre udbydere på den lange bane, og de vil være mere specialiserede.”

Med en stor pulje af byggeprojekter på vej støttet af offentlige midler, er der i fremtiden også udsigt til, at der bliver sat krav om en nemmere tilgængelig kvalitetssikring, der taler sammen på tværs.

“Der er fokus på kvalitetssikring i øjeblikket, efter flere uheldige episoder. Det bliver nødvendigt at være langt mere struktureret i projekteringer fremover, så det er med at komme i gang – hvis ikke hos os, så nogle andre – hurtigst muligt, og vænne sig til fremtidens måde at drive en håndværker-forretning på. Digitalisering er vejen frem for en bedre produktivitet og rentabilitet, og det er nu man skal med.”

Om Apacta:

Apacta startede i 2015 af Anders Kondrup Risager, der selv er udlært kloakmester og netop oplevede problemerne med at skabe en rentabel håndværker-forretning. Systemet er derfor fuldstændig skræddersyet håndværkernes virkelighed og behov, med fuldt fokus på brugervenlighed og tidsbesparelse i dagligdagen.

Apacta beskæftiger i dag 40 medarbejdere i Danmark, Tyskland og Bulgarien. Hovedkontoret ligger i Aalborg.

Læs mere:
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/10/optimisme-i-bygge–og-anlagsbranchen-pa-trods-af-coronakrisen/
https://fagbladet3f.dk/artikel/skaev-digitalisering-i-byggeriet
https://www.teknologisk.dk/ydelser/usikkerhed-praeger-byggeriets-digitalisering/39643

Hvordan giver man sine kunder en god håndværkeroplevelse?

Hvordan giver man sine kunder en god håndværkeroplevelse?

Hvordan giver man sine kunder en god håndværkeroplevelse?

Faglig dygtighed og omhu er ifølge Dansk Håndværk ikke altid nok, hvis håndværkere skal gøre deres kunder fuldt ud tilfredse. Dansk Håndværk har spurgt en række forbrugere ind til, hvad de forstår ved en god håndværkeroplevelse.

Det interessante er, at uanset om arbejdet på det faglige plan er helt i top og prisen i orden, så det ikke sikkert, at det kun er det, der skal til for at give kunden en god håndværkeroplevelse.

Det er nemlig de små ting som aftaler omkring tid, materialevalg eller manglende kommunikation med håndværkeren, der kan være med at ødelægge en ellers god kundeoplevelse. For at undgå eventuelle misforståelser og uoverensstemmelser har Dansk Håndværk samlet nogle råd, der tager udgangspunkt i kundernes egne forslag til at optimere håndværkoplevelsen. 

Kundekontakten er væsentlig 

Sørg for at have fokus på den første kundekontakt. Her vil det være en god idé at tage et personligt møde med kunden. Det er væsentligt, at du sætter dig ind i kundens behov, så du ser den pågældende opgave fra flere synsvinkler. Sæt kunden ind i opgavens omfang, så de får en forståelse for, hvad der kan lade sig gøre og omvendt, hvad der ikke kan lade sig gøre. Sørg for ikke at snakke på et for højt fagligt niveau, så kunden ikke kan følge med. Sæt dog gerne kunden ind i alternative, bedre eller billigere løsninger. 

Er det omvendt en kunde, du ikke kommer til at udføre en opgave for, er det lige så vigtigt med kundekontakten. Det er vigtigt, at du altid vender tilbage, når en kunde henvender sig til din virksomhed. Ligegyldigt om du har tid til opgaven eller ej. På den måde viser du, at du er en professionel håndværker.  

Husk at din adfærd, troværdighed og måden du fremstår på overfor den potentielle kunde har afgørende betydning for, hvorvidt de vælger din virksomhed fremfor en anden.

Sørg for at lave skriftlige aftaler med kunden 

For kunderne er det yderst vigtigt, at du som håndværker ikke lover noget, du ikke kan overholde. Sørg for at de aftaler du laver med kunden er realistiske, både i forhold til pris, tid og kvalitet. Det er derfor en god idé at spørge ind til kundens forventninger og på den måde få forventningsafstemt samarbejdet, inden det påbegyndes. 

Vigtigst af alt er at få udarbejdet en skriftlig aftale, der beskriver opgaven ned til mindste detalje. I forlængelse af den skriftlige aftale er det vigtigt at prissætte opgaven korrekt, så kunden undgår unødvendige ekstraregninger. 

Planlæg jeres arbejde hos kunden 

Planlæg arbejdet hos kunden, så de aftalte mødetidspunkter overholdes. På den måde undgår du, at kunden eksempelvis ikke afholder en fridag forgæves. Skulle det ske, at du/i bliver forhindret, så sørg straks for at give kunden besked. På den måde er kunden er klar over, at det ikke skyldes dårlig planlægning fra din side af. 

Løbende kommunikation med kunden er vigtig 

Under hele opgavens forløb er det væsentligt at holde kommunikationen med kunden ved lige. På den måde undgår du misforståelser. Informer kunden om opgavens forløb, så de ikke undrer sig eller står tilbage med ubesvarede spørgsmål omkring processen. 

Samarbejder du med eventuelle underentreprenører eller underleverandører, er det vigtigt at du informerer kunden om dette. Ligeledes er det vigtigt, at du sørger for, at underentreprenøren- eller leverandøren har samme serviceniveau som din virksomhed, så det ikke skaber nogle konflikter mellem dig og kunden. 

Afslut samarbejdet på en god måde 

Ligeså vigtig opstartsfasen er, ligeså vigtig er afslutningen på opgaven også for kunden. Det væsentligste er selvfølgelig, at du afleverer det færdige arbejde i den kvalitet, som blev aftalt fra start. Det kan ligeledes være en god idé at holde et møde ved opgavens afslutning. Her kan du gennemgå det udførte arbejde med kunden, inden du sender den sidste regning afsted.  

Rent praktisk set er det vigtigt, at du rydder op efter dit arbejde hos kunden. En lille faktor som dette kan nemt påvirke jeres samarbejde, og kan også medføre flere irritationer fra kundens side. Kunden er en vigtig ambassadør for dig i forhold til fremtidige opgaver. Derfor er det vigtigt, at du afslutter samarbejdet på bedst mulig vis!

Kilde: https://dhv.dk/giv-din-kunde-god-haandvaerkeroplevelse/

Hvorfor bruge Apacta?

Mere end 18.000 har allerede prøvet Apacta og fået:

N

Bedre likviditet

N

Bedre bundlinje

N

Mere overskud

Andre Indlæg

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Byggebranchen har haft relativt gode kår i 2020, og der forventes fremgang i 2021. Og med en stigende opgavemængde er det væsentligt for håndværker-branchen at digitalisere og optimere forretningen, og være klar til et stigende antal opgaver. Ordrebøgerne ser lovende...

Bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital

Bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital

Bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital 

Digitalisering er et vigtigt konkurrenceparameter

Dansk Byggeri it-analyse fra 2020 viser, at bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital. I løbet af de sidste syv år er investeringerne i it-løsninger i blandt håndværks- og entreprenørvirksomheder steget, og 2019 er ingen undtagelse.

Det giver anledning til en opfordring rettet mod alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Er I dem, der hænger fast i de gamle rutiner og ikke får benyttet digitale it-løsninger? Så risikerer I at blive overhalet indenom. De digitale løsninger, der er på markedet, er både med til at gøre jeres virksomhed mere effektiv og produktiv. Digitalisering er et enormt vigtigt konkurrenceparameter, som I vil gøre jer klogt i at satse mere på.

it-værktøjer er populære i bygge- og anlægsbranchen 

Det er særligt de digitale hjælpemidler, der er nemme at gå til, som virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen er glade for. Eksempler på disse former for hjælpemidler er timeregistrering, kvalitetssikring og online regnskabsføring. I en branche der er karakteriseret ved mange små og mellemstore virksomheder, er værktøjer som ovennævnte med til at lette hverdagen og samtidig forbedre bundlinjen.

En tredjedel vælger it-løsninger fra

At branchen er karakteriseret ved mange små og mellemstore virksomheder kan dog også være grunden til, at nogle af virksomhederne ikke efterspørger bedre it-værktøjer. Selvom næsten halvdelen af virksomhederne i branchen har investeret i it det sidste år, er der alligevel en tredjedel, der vælger det fra. Med de mange it-løsninger der findes på markedet, er det ærgerligt, at nogle afviser disse. 

Overordnet ser det positivt ud i bygge- og anlægsbranchen. Virksomhederne i branchen er blevet bedre til at benytte sig af digitale løsninger, men der er stadigvæk flere steder, hvor de halter efter. Det gælder særligt i brugen af de mere avancerede løsninger som big data, droner, 3D-printning m.fl.

 IT-værktøjer letter både hverdagen og forbedrer bundlinjen 

I bygge- og anlægsbrancen, hvor vi kan konkludere, at flere og flere bliver digitale, er det vigtigt at understrege, at it-værktøjer i høj grad er med til at lette hverdagen og effektivisere. I sidste ende kan it-værktøjer få stor betydning for både dig og dine medarbejderes hverdag samt din virksomheds bundlinje.

Kilde: https://www.danskbyggeri.dk/media/41554/barometer_it-analyse.pdf

 

Har du spørgsmål til hvordan vores it-system kan hjælpe dig?

Udfyld formularen her, så ringer vi dig op til en dialog om dine muligheder.

Inline Submit Form (Blog)

Hvorfor bruge Apacta?

Mere end 18.000 har allerede prøvet Apacta og fået:

N

Bedre likviditet

N

Bedre bundlinje

N

Mere overskud

Andre Indlæg

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Byggebranchen har haft relativt gode kår i 2020, og der forventes fremgang i 2021. Og med en stigende opgavemængde er det væsentligt for håndværker-branchen at digitalisere og optimere forretningen, og være klar til et stigende antal opgaver. Ordrebøgerne ser lovende...

It-implementering: Apactas bedste råd

It-implementering: Apactas bedste råd

IT-IMPLEMENTERING

APACTAS BEDSTE RÅD

 

Overvejelser i forbindelse med nyt IT-system

Hvordan kan man gøre implementeringen af et nyt it-system mere overskueligt? Læs med i dette indlæg, hvor vi vil give dig vores bedste råd.

Først og fremmest skal du og din virksomhed klarlægge, hvilke behov it-systemet skal dække, samt hvad jeres forventninger til systemet er. Herunder er det væsentligt at klarlægge, hvilke udfordringer I har i dag, som i ønsker systemet skal være med til at afhjælpe. Hvilke arbejdsopgaver er eksempelvis mest tidskrævende? Hvad er succeskriteriet for det it-system, i ønsker? Hvem i virksomheden skal være ansvarlig for selve implementeringen af systemet? Det er en god idé at forventningsafstemme! 

Det er altså vigtigt at få klarlagt forudsætningerne for implementering af et nyt it-system. Det er vigtigt, at der er et behov for et nyt system samt, at der er vilje og ressourcer til at gennemføre implementeringen. 

Undersøg markedet

Det er en god idé at undersøge markedet inden implementering af et nyt it-system. Hvem har det system, der bedst muligt kan realisere jeres forventninger til et it-system? Her er det vigtigt at være opmærksom på, hvor tæt det system man bliver præsenteret for, kommer på det, man forventer af et it-system. Vurdér her om arbejdsflowet i systemet er genkendeligt, og om de tekniske krav lever op til jeres forventninger og behov.

Implementering af it-systemet

I forbindelse med selve implementeringen af it-systemet er det vigtigt at være realistisk. Vores råd er at lave evt. milepæle, så implementeringen af systemet sker i små bidder. Din leverandør af it-systemet vil garanteret være dig behjælpelig med dette, så implementeringen sker i etapper. At lave en plan med milepæle vil gøre det mere overskueligt for alle i virksomheden. Det er ligeledes vigtigt at få afsat tid til at sætte alle medarbejdere ordentligt ind i systemet.

Derudover er det vigtigt, at planen der udarbejdes er simpel, så man er sikker på at nå i mål. Ændringer i planen for implementering kan selvfølgelig være nødvendige undervejs. Det kan eks. være nødvendigt med undervisning af medarbejdere i forbindelse med et nyt it-system. Det kan også være, at det nye it-system kræver tekniske ændringer eller endda forbedringer. 

Evaluering af IT-implementeringen

Et stykke tid efter implementeringen er det en god idé at evaluere og gennemføre evt. forbedringer. Lever systemet og anvendelsen af det op til de krav og forventinger, du stillede inden implementeringen? Er systemet så godt indkørt hos dine medarbejdere, at det er tid til at indføre flere funktioner? 

  

Har du spørgsmål til hvordan vores it-system kan hjælpe dig?

Udfyld formularen her, så ringer vi dig op til en dialog omkring vores system.

Inline Submit Form (Blog)

Hvorfor bruge Apacta?

Mere end 18.000 har allerede prøvet Apacta og fået:

N

Bedre likviditet

N

Bedre bundlinje

N

Mere overskud

Andre Indlæg

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Byggebranchen har haft relativt gode kår i 2020, og der forventes fremgang i 2021. Og med en stigende opgavemængde er det væsentligt for håndværker-branchen at digitalisere og optimere forretningen, og være klar til et stigende antal opgaver. Ordrebøgerne ser lovende...

Er du heller ikke kommet med på den digitale bølge endnu?

Er du heller ikke kommet med på den digitale bølge endnu?

Er du heller ikke kommet med på den digitale bølge endnu? 

Kom med ombord, før du bliver overhalet indenom

Tidsregistrering og kvalitetssikring er processer, der efterhånden har været under digitalisering i mange år. For mange håndværkervirksomheder har det resulteret i et skift fra de kaffebelagte dagssedler til mere moderne og skræddersyede løsninger, der er tilpasset den enkelte virksomhed til dennes ordrestyring.

Men hvad findes der af løsninger, og hvad spår de kloge hoveder i branchen, der vil ske de næste år frem?

Nye koncepter bliver rullet ud

Hos Dansk Byggeri har man i mange år fulgt den digitale udvikling af håndværkerbranchen. Det er gået stærkt, og prognoserne spår, at den udvikling fortsætter i mange år frem. Netop af den årsag forsøger selvsamme organisation med koncepter, der har til formål at hjælpe deres medlemmer og samarbejdspartnere. Du har måske allerede hørt om BUILD 4.0 konceptet, der omfatter brugen af ny teknologi samt digitalisering af bygge- og anlægsbranchen?

Det lyder fint, men lad os bare hurtigt konkludere, at det ikke er den dybe tallerken, de har opfundet her. Faktisk kan man sige, at det ligger lige til højrebenet at gøre brug af teknologier, som vi har haft til rådighed i efterhånden mange år. Her tænker vi naturligvis på droneteknologi til blandt andet opmåling og overvågning samt 3D printteknologi, der ligeledes har været fremme i mange år og med fordel kan benyttes til fremstilling af materialer.

Selvom det ikke er raketvidenskab, kræver det alligevel en facilitator. Og endnu mere vigtigt – det kræver en branche, der er åben for ny teknologi, der kan gavne branchen som helhed. Ellers falder vi efter resten af verden.

Kyl dagssedlerne ud og få et skræddersyet system

Bruger du stadig dagssedler på papir? Eller har du måske en timeseddelskabelon i et Excel ark? Der findes mange udaterede løsninger, der desværre gøres brug af hos alt for mange virksomheder, der alligevel gør en dyd ud af et professionelt stykke håndværk. En professionel håndværker kræver et professionelt ordrestyringssystem. Med et system til håndtering af sager, får man ganske enkelt en langt mere overskuelig forretning, der gør det nemt og lynhurtigt at finde frem til gamle kvalitetssikringer og eventuelle tilbud, man har givet.

Du kan sove med ro i maven, for med et system til håndtering af sager, ved du, at du altid har dit på det rene. Tingene bliver gjort, som de skal, og du vil altid kunne tilgå den data, som du skal bruge, når du skal bruge den. Det er nemt, og det er ligetil. Det samme gælder for dine medarbejdere. De kan lynhurtigt tidsregistrere samt kvalitetssikre, og det hele foregår fra en app på telefonen. Det sparer også dem for tid, og i sidste ende; hvem kan huske i detaljer, hvad de lavede sidste mandag? Slut med at snyde dit firma for et kvarter her og der, eller omvendt, at dine medarbejdere skal snydes for et kvarter her og der.

Dermed undgår du at blive overhalet indenom af andre, mere attraktive virksomheder, der har købt sig ind på den digitale omstilling.

Konverter dine ugesedler til en digital dagseddel i Apacta. Vi kan lave alle typer af blanketter, så systemet passer til netop dine behov.

Har du spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe dig?

Udfyld formularen her, så ringer vi dig op til en dialog om dine muligheder.

Inline Submit Form (Blog)

Hvorfor bruge Apacta?

Mere end 18.000 har allerede prøvet Apacta og fået:

N

Bedre likviditet

N

Bedre bundlinje

N

Mere overskud

Andre Indlæg

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Stor kapitalindsprøjtning i Apacta A/S

Byggebranchen har haft relativt gode kår i 2020, og der forventes fremgang i 2021. Og med en stigende opgavemængde er det væsentligt for håndværker-branchen at digitalisere og optimere forretningen, og være klar til et stigende antal opgaver. Ordrebøgerne ser lovende...