Vælg en side

Udbedring af forsikringsskader

 Hvad er din rolle som håndværker? 

Ved udbedring af forsikringsskader er det vigtigt, at du som håndværker er klar over, hvilken rolle du har over for både kunden og forsikringsselskabet. Hvordan skal du forholde dig ved udbedring af skader, hvor både du og husejer mener, at udbedringen er dækket af kundens forsikringsselskab? Et spørgsmål som dette er vigtigt, du kender svaret på.

Forsikringsselskaber har både forskellige procedurer og dækningsomfang. Derfor er det væsentligt, at du har en dialog og får udarbejdet en skriftlig dokumentation med forsikringsselskabet så tidligt som muligt. Men hvordan forløber en typisk forsikringssag, og hvilke spørgsmål dukker ofte op hos håndværkere? Det forsøger vi at give dig et indblik i her. 

Er skaden dækket af en forsikring? 

I en forsikringssag vil der fra håndværkerens side ofte dukke spørgsmål op angående de pågældende forsikringsskader. Et væsentligt spørgsmål er, hvorvidt skaden er dækket af en forsikring, samt hvem eller hvad der er skyld i skaden? Her er vores bedste råd, at du så hurtigt som muligt får afklaret, om skaden er dækket af en forsikring. Du skal dog være opmærksom på, at dækningens samlede omfang ofte ikke kan fastslås med det samme. Det skal derfor afklares, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker. Det er ligeledes vigtigt, at du kender skadens årsag, og at omfanget af skaden bliver dokumenteret. Det kan du eventuelt gøre via billeder eller ved at gemme de beskadigede dele, hvis muligt. Dokumentation er væsentlig i forhold til, at forsikringsselskabet skal kunne vurdere sagen. 

hvad eller hvem er skyld i skaden? 

Hvem er kunden? Det er et væsentligt spørgsmål i forhold til, hvordan udbedringen af skaden samt eventuelle forundersøgelser afregnes. Kunden er altid den, der bestiller arbejdet, med mindre forsikringsselskabet oplyser andet.  Det er derfor kunden, der skal afklare, hvad forsikringen dækker. For kunden er det relevant at vide, at forsikringsselskaber ved ældre bygningsdele oftest ikke giver “nyt for gammelt”. De beregner i stedet en nedskrevet værdi, og derfor vil udbedringen af forsikringsskader i flere tilfælde blive dyrere, end forsikringen dækker. 

hvordan afregnes arbejde med akutte skader og forundersøgelser?

Når en akut skade afhjælpes (eksempelvis indtrængende vand), er der en overgang til en ny fase, som er genopretning af det ødelagte. Her er det vigtigt, at man kan adskille arbejdet med at stoppe den akutte skade fra selve genopretning af det ødelagte. Sørg for at aftalen om genopretning af det ødelagte indgås med kunden og ikke forsikringsselskabet, og at det sker før arbejdet påbegyndes.

I situationer, hvor dialogen om arbejdet foregår med forsikringsselskabet, er det vigtigt at inddrage kunden. På den måde er der ikke tvivl om, hvad forsikringsselskabet dækker. Har der i forbindelse med udbedring af en skade været en akut fase, sker det nogle gange, at der laves undersøgelser, som skal fastslå omfanget af arbejdet. Hvis der ikke er en klar aftale om, at genopretningen skal udføres af den, der har afhjulpet det akutte problem og gennemført undersøgelser, er det vigtigt at gøre klart, hvorledes dette arbejde afregnes.

Hvem beslutter omfanget af udbedringen, samt hvem der skal udføre det? (Håndværkstaksatorer)

Forsikringsselskaber har tilknyttet håndværkere, der er uddannet i specifikke forsikringsforhold vedrørende udbedringer af bygninger. Disse kaldes for ”håndværkstaksatorer”. En håndværkstaksator har typisk beføjelser til at fastslå, hvad forsikringsselskabet vil dække. De er samtidig også parate til at udføre arbejdet, hvilket er fuldt lovligt.

Hvis det akutte arbejde og den efterfølgende undersøgelse har ført til, at der er afgivet et tilbud på udbedringen til kunden (hussejeren), er det dog op til kunden at beslutte, hvem der skal udføre arbejdet. Skal forsikringsselskabet betale, vil en håndværkstaksator ofte forvente at få opgaven. Her er det vigtigt at nævne, at kunden kan frit vælge, hvem der skal udbedre den pågældne skade. Vedkommende skal dog være opmærksom på, at forsikringsselskabet kun vil betale det, som håndværkstaksatoren har fastsat skaden til. 

Det sker nogle gange, at forsikringsselskaber opfordrer deres kunder til at bede en håndværker udarbejde et tilbud. Samtidig anfører forsikringsselskabet, hvad tilbuddet højest må koste. Det er helt uacceptabelt! Forsikringsselskaber må ikke diktere, hvad en opgave skal koste. Derimod må forsikringsselskabet gerne anføre, hvad de maksimalt vil betale, hvor kunden (husejeren) så må betale resten. Derfor anbefales det, at håndværkere sikrer sig en klar skriftlig aftale med kunden (husejeren), mens forholdet til forsikringsselskabet afklares af kunden.

Slutteligt er et godt råd, at bygningsejeren bør vide, at det er vedkommende, der er ansvarlig for, at bygningen er lovlig. Står en kunde derfor med et forsikringsselskab, der ikke vil betale for korrekte løsninger, er det her vigtigt at informere bygningsejerne om dette. 

Kilde: Dansk Byggeri

 

 

Har du spørgsmål til hvordan vores it-system kan hjælpe dig?

Udfyld formularen her, så ringer vi dig op til en dialog om dine muligheder.

Inline Submit Form (Blog)

Hvorfor bruge Apacta?

Mere end 18.000 har allerede prøvet Apacta og fået:

N

Bedre likviditet

N

Bedre bundlinje

N

Mere overskud

Andre Indlæg

Bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital

Bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital

Bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital  Digitalisering er et vigtigt konkurrenceparameterDansk Byggeri it-analyse fra 2020 viser, at bygge- og anlægsbranchen bliver mere og mere digital. I løbet af de sidste syv år er investeringerne i it-løsninger i...

It-implementering: Apactas bedste råd

It-implementering: Apactas bedste råd

IT-IMPLEMENTERING APACTAS BEDSTE RÅD   Overvejelser i forbindelse med nyt IT-system Hvordan kan man gøre implementeringen af et nyt it-system mere overskueligt? Læs med i dette indlæg, hvor vi vil give dig vores bedste råd. Først og fremmest skal du og din...